História rodiny Paučír zo Súloviec.

 

Rodokmeň

klikni sem

 

AUTOR RODOKMEŇU

Jozef Hurčík

M.A. Bazovského 2355/11

955 03 Topoľčany

tel.: 038/5224667

jozef.hurcik@post.sk

Návštevná kniha

 TOPlist

          

 

V archívnych záznamoch matričného úradu  farnosti Oponice uložené v Oblastnom archíve v Ivánke pri Nitre sa uvádza :

        Ján Paučír a Alžbeta mali syna Paulusa /Pavol/  nar. 5.9. 1727.

        Jozef Paučír a manželka Helena Farkašová mali dcéry Annu nar. 20.1. 1778, syna Jána nar. 20.9. 1780  a dcéru  Dorotu  nar. 28.5. 1783.

          Juditka Paučírová a Štefan Križan mali synov Štefana a Juraja nar. 19.5. 1800.

          Jozef Paučír a manž. Mária Holbová mali dcéru Máriu nar. 24.1. 1812.

           Štefan Paučír a manželka Katarína Hurčíková mali : dcéru Evu nar. 17.12. 1798, syna Jána nar. 19.11. 1799, dcéru Štefániu nar. 4.6. 1801,  dcéru Annu nar. 27.10. 1803,  syn Emerícius – Imrich - nar. 2.11. 1806, syn Gregoiny /Gregor/ nar. 26.2. 1811 , Adama a Evu  nar. 15.11. 1812, syna Vavrinca nar. 18.9. 1815 a syna Jána nar. 29.10. 1817.

        Georgius – Juraj -  Paučír a Katarína Bubáková mali  / Micbu / nar. 28.8. 1784, syna Jozefa nar. 28.2. 1787 a  syna Martina nar. 7.11. 1802,

       

        Martin Paučír a manželka Eva Brnková mali syna Filipa nar. 19.4. 1833 od ktorého je začiatok rodokmeňa rodiny Paučír,  syna Martina nar. 3.10. 1837,  dcéru Annu nar. 26.7. 1838,  syna Jozefa nar. 7.3. 1839

        Ján  Paučír a Zuzana Kamenay mali dcéru Annu  nar. 19.6. 1842, dcéru Máriu nar. 19.5. 1844, dcéru Annu nar. 2.3. 1846 a dcéru Alžbetu nar. 23.11. 1848

 

        Ján Paučír narodený v Súlovciach a Katarína Kopčanová  začali vetvu rodiny v Šuriankach. Mali syna Martina nar. 28.9. 1878, syna Jána nar. 18.5. 1881 a dcéru Katarínu nar. 8.10. 1882.  Strana  18 - 20

       Vavrinec Paučír a Alžbeta Hurčíková mali syna Filipa nar. 20.6. 1844 a s manželkou Annou  Lacenovou  mali syna Jána nar. 29.10. 1849 a syna Jozefa nar. 7.2. 1850

        Jozef  Paučír a Katarína Hurčiková mali syna Jána nar. 6.1. 1891

 

    Orientácia v rodokmeni :

        Najdite si na prvej a druhej strane v ľavom stĺpci dedka / babku / a za tým je v ďalšej kolonke uvedený pradedko / prababka /  s uvedeným číslom strany kde sa v zozname nachádzate. Písané je to od najmladších po najstarších. Ženy majú v zozname uvedené rodné mená. Pri dcérach je potrebné pozrieť meno otca do pravej kolonky. Pre nedostatok miesta sa nedajú uvádzať celé mená. Najdite si vlastnú rodinu a zorientujete sa. Vodorovne sú uvádzaný pravnuci, vnuci, deti, otcovia a dedovia

 

     Ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri zozbieraní údajov tohto zoznamu a poprosím  o doplnenie  chýbajúcich  údajov.  Prajem príjemné čítanie ďalších strán.